Generelt om lange kurser


  

Lange kurser

02.09. - 15.12.2018
13.01. - 04.05.2019
05.05. - 24.08.2019
01.09. - 14.12.2019

Linjefag:
På vores lange kursus har du både fællesfag og et liniefag. Liniefagene ser du ude i venstre menú.  På et langt kursus vælger du ét af dem og får dermed lejlighed til at komme rigtigt i dybden med det, for efter introduktionsugen har du dit liniefag hver dag.

Fællesfag:
Fællesfaget fylder 2 timer hver dag på skemaet, og det  er her alle eleverne samles, og det er her, vi går i dybden med bevidsthedsudvikling. Her kan du se nogle af de emner, vi berører i fællesfag:

*Den ny spiritualitet -
  I teori og praksis


• Nordisk Mytologi –
  den gamle nordiske lære om bevidstheden
 
• Om at ride på tigeren -
  Værktøjer til stresshåndtering

• Livsvisdom fra gamle kulturer – 
  én og samme universelle erfaring  i mange forskellige iklædninger

• De syv bevidsthedstilstande – 
   fra dyb søvn til den højeste erkendelse

* Det moderne verdensbillede - og verdens ældste

• Ayurveda – Livets videnskab
  verdens ældste sundhedssystem
  baseret på en dyb forståelse af menneske og natur

• Ayurvedisk madlavning –
  når kokkekunst og sund ernæring finder hinanden

• Den kunstneriske skabelsesproces – set indefra

• Livsfilosofi og direkte erfaring –
  erkendelsens to døre
 
• Verdens ældste metode til en bedre livsplanlægning -
  introduktion til vedisk astrologi

* Skæbnetro eller tilfældighed?
   Hvad er det, der former vores vej gennem livet?
   Om menneskets frie vilje og fortidens bindende indflydelse

• Retreat og action –
  Du får mulighed for at prøve intensive meditationsforløb.
  Og du får mulighed for at prøve din nye kreativitet i praksis.

• Om Yogisk flyvning – 

  Beskrivelser og optagelser af Levitation før og nu.

• Grundtvig og det guddommelige eksperiment –
  om vores kulturelle rødder

Transcendental Meditation -
  og nærkontakt med bevidsthedens skaberdynamik

 * Hvordan opleves en naturlig bevidsthedsudvidelse?
   Beskrivelser af højdepunktsoplevelser fra nær og fjern

• Tilbud om yogaundervisning, sport og et specielt ayurvedisk
   motionsprogram

* Tilbud om individuel vejledning i
   Personlighedsudvikling
   Sundhed og livskvalitet
   Faglig kompetence og livskompetence

*  Lær at Meditere   
   Om at genskabe kontakten til den unikke indre vejleder

• Maharishis vediske videnskab -

  forståelse af bevidsthedens fulde rækkevidde

Du er velkommen til at ringe til højskolen, hvis du vil vide mere om indholdet i fællesfag og linjefag     
- du er i det hele taget velkommen.

Du får værktøjer til transformation.
Og til at skabe dit liv i en mere kreativ og mere indsigtsfuld retning.
Du kommer tættere på dit inderste, dit højere Selv.
Det er, hvad vi forstår ved bevidsthedsudvikling.

-
Lærergruppen 
 


 
Her kan du læse lidt mere om højskolen og dens værdigrundlag…

Det forenede felt for alle naturens love
Højskolens værdigrundlag er det absolutte, det transcendentale, det evigt uforanderlige plan af eksistensen, der som en fortættet energi gennemtrænger og skaber hele universet, således som det er beskrevet i eddaerne og vedaerne, verdens ældste skrifter, og således som det i vor tid forsøges beskrevet af den moderne fysik som det forenede felt for alle naturens love. Dybest i både menneske og natur hviler en uendelig dynamisk stille kraft, som, når den erfares, viser sig at rumme ubegrænset skabende intelligens, poetisk beskrevet i vores ældste kulturarv og matematisk beskrevet i den moderne kvantefysik.
 
Stilhedens organiserende kraft
Når den menneskelige bevidsthed har genvundet sin fulde kapacitet og rækkevidde, erkendes denne indre stilhed som en uudtømmelig kilde til visdom og livskraft. At oplive bevidstheden fuldt ud ved stadig bedre kontakt med denne kilde kaldes oplysning eller selvrealisering.
 
Fuld menneskelig oplysning
Højskolens værdigrundlag er således de værdier, som udtrykkes i højere bevidsthedstilstande gennem det fuldt oplyste, det fuldt realiserede menneske.
 
At nå ind til sig Selv
Menneskeheden har undret sig og funderet siden verdens skabelse: hvordan slapper man af, får ny energi og nyt overskud og helst på kort tid, en lynopladning, et skud af universets pulserende kraft, nye kosmiske vitaminer?
Svaret har i årtusinder været meditation. Med lukkede øjne at glide indad mod centrum, derind hvor det hele skabes. Det er ikke en tanke, forestilling eller idé. Det er at opleve mere energifyldte bevidsthedsplaner og lade tanken falde til ro. Det er stilhed, fred velvære. Det er at transcendere, dvs. overskride tanken, at nå tankens kilde, sjælens kreative udspring, det helt stille sted, vores egentlige højere selv.
 
Transcendental Meditation
Transcendental Meditation er den mest kendte og videnskabeligt anerkendte meditationsteknik, som i vore dage praktiseres verden over af millioner af mennesker, som formodentlig hver dag sender de gamle vise en taknemmelig tanke. De opnår nemlig en hvile, som målt videnskabeligt på kroppen er dobbelt så dyb, som når man sover dybest, uden koncentration, anstrengelse eller kontrol af sindet, bare ved helt naturligt at glide gennem deres egen natur og lige derind, hvor man er i harmoni med naturens mest nærende og genopbyggende kræfter.

Maharishi
Dybest inde er vi essensen af al visdom eller viden. Et gammelt ord for viden er 'veda' og i vor tid har én af de helt store seere og vismænd, Maharishi Mahesh Yogi formuleret en grundvidenskab baseret på erfaringer med bevidsthedens fulde rækkevidde. Denne grundvidenskab, videnskaben om bevidstheden, danner fundamentet i højskolens undervisning.